യേശുവിൻ തൃപ്പാദത്തിൽ മുപ്പത്തി രണ്ടാമത് പ്രാർത്ഥനാ സംഗമം ഇന്ന്

അതിരുകളില്ലാത്ത ദൈവവചനത്തിലൂടെ ദൈവസ്‌നേഹം അതിർവരമ്പുകളില്ലാതെ തന്നെ എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ
 “യേശുവിൻ തൃപ്പാദത്തിൽ” മുപ്പത്തി രണ്ടാമത് പ്രാർത്ഥനാ സംഗമം ഇന്ന്
ഫെബ്രുവരി
10 ന് ഇന്ത്യൻ സമയം 
 രാത്രി  7.00-ന് ഓൺലൈനിൽ നടക്കും. 
Dr. James Zachariah (Georgia) അനുഭവ സാക്ഷ്യവും ,മുഖ്യ സന്ദേശവും നൽകും.
കൂടാതെ റൂബെൻ ജോസഫ് ഈപ്പൻ (മസ്കറ്റ് )നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന  ഗാനശുശ്രൂഷയും ഉണ്ടായിരിക്കും.

ID : 828 3015 0680
Password :amen

-ADVERTISEMENT-

-Advertisement-

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.