ബിൻസി ലിബു (37) അക്കരെ നാട്ടിൽ

കടമ്പനാട്: കടമ്പനാട് നോർത്ത് ശാരോൻ സഭാംഗം ലിബു ഭവനത്തിൽ ബിൻസി ലിബു (37) താൻ പ്രിയം വെച്ച് കത്തൃസന്നിധിയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു. സംസ്കാരം മാർച്ച് 16 ന് 12 മണിക്ക് കടമ്പനാട് നോർത്ത് സഭാ സെമിത്തേരിയിൽ

-ADVERTISEMENT-

-ADVERTISEMENT-

You might also like