കാറപകടം: കെന്നത്ത് മാത്യു (21) ആന്റിഗുവയിൽ മരണമടഞ്ഞു

ആന്റിഗുവ (കരീബിയ): ആന്റിഗുവയിൽ വച്ച് ഒക്ടോബർ 22 ശനിയാഴ്ച്ച ഉണ്ടായ കാറപകടത്തെ തുടർന്ന് ചികിത്സയിലായിരുന്ന ഷാർജ ബ്രദറൺ സഭാംഗമായ വിജി മാത്യുവിന്റെ മകനും ആന്റിഗുവയിലെ അമേരിക്കൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിദ്യാർത്ഥിയുമായ കെന്നത്ത് മാത്യു (21) നവംബർ 2 ബുധനാഴ്ച്ച പെട്ടന്നുണ്ടായ ഹൃദയഘാതത്തെ തുടർന്ന് കർത്തൃസന്നിധിയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു.

ദുഃഖത്തിൽ ആയിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർത്താലും.

-ADVERTISEMENT-

-ADVERTISEMENT-

You might also like