പാസ്റ്റർ തോമസ് ഫിലിപ്പിന്റെ മകൻ ജോർജ് തോമസ് (51) അക്കരെ നാട്ടിൽ

തിരുവല്ല: ന്യൂ ഇന്ത്യ ബൈബിൾ ചർച്ച് പ്രസിഡന്റ്‌ ആയിരുന്ന പരേതനായ പാസ്റ്റർ തോമസ് ഫിലിപ്പിന്റെ മകൻ കർത്തൃസന്നിധിയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പിന്നീട്

-ADVERTISEMENT-

-ADVERTISEMENT-

You might also like