സിബിമോൾ ലൂക്കിന് ഡോക്ടറേറ്റ്

Kraisthava Ezhuthupura News

 

post watermark60x60

കുണ്ടറ : അസംബ്ലീസ് ഓഫ് ഗോഡ് കുണ്ടറ സഭാംഗവും കുണ്ടറ അറുമുറിക്കട മൈലത്ത് ഇവാ. ലൂക്ക് വർഗീസിന്റെയും കൊച്ചുബേബിയുടെയും മകളുമായ
സിബിമോൾ ലൂക്കിന് ഐ ഐ റ്റി മുംബൈയിൽ നിന്ന് ഡോക്ടറേറ്റ് ലഭിച്ചു. കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും ഒന്നാം റാങ്കോടെ ബി. റ്റെക്ക് , കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും എം. റ്റെക്ക് ഡിഗ്രികൾ കരസ്ഥമാക്കിയ ശേഷം ഐ ഐ റ്റി മുംബൈ – മൊണാഷ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി റിസർച്ച് സെന്ററിൽ നിന്നും മെറ്റീരിയൽ സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനീറിങ്ങിലാണ് സിബിമോൾ പി എച്ച്. ഡി കരസ്ഥമാക്കിയത്.

-ADVERTISEMENT-

You might also like