പാസ്റ്റർ റെജി എബ്രഹാം അക്കരെ നാട്ടിൽ

Kraisthava Ezhuthupura News

റാന്നി: ഐ പി സി റാന്നി ഈസ്റ്റ് സെന്റർ കുടമുരട്ടി സഭാ ശുശ്രൂഷകൻ പാസ്റ്റർ റെജി എബ്രഹാം കതൃസന്നിധിയിൽ. ദുഃഖത്തിൽ ആയിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പിന്നീട്.

-ADVERTISEMENT-

-Advertisement-

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.