കെ.സി.എ ടോറോണ്ടോ വി ബി എസ് ഓഗസ്റ്റ് 19 മുതൽ

ടോറോണ്ടോ / (കാനഡ): കേരള ക്രിസ്ത്യൻ അസംബ്ലി ടോറോണ്ടോ വി ബി എസ് ഓഗസ്റ്റ് 19 മുതൽ 21 വരെ സൂം പ്ലാറ്റഫോമിലുടെ രാവിലെ 9 മുതൽ 11.30 വരെ നടക്കും.
“Destination Dig” എന്നതാണ് വി ബി എസ് തീം.

*Zoom link for VBS 2021*
https://us02web.zoom.us/j/89531904601?pwd=WTd5NkFrdk8xNnIvc0c4YmNXalludz09
Passcode: kcavbs

-Advertisement-

You might also like
Comments
Loading...