മറിയാമ്മ നൈനാൻ (64) അക്കരെനാട്ടിൽ


ചെങ്ങന്നൂർ പുത്തൻകാവ് കാരക്കാട്ടു പീടികയിൽ മറിയാമ്മ നൈനാൻ (64) ജൂലൈ 25 വൈകിട്ട് 5:00നു താൻ പ്രീയം വച്ച കർതൃസന്നിധിയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു. ഐ.പി.സി വർഷിപ്പ് സെന്റർ അങ്ങാടിക്കൽ സഭയുടെ സഹ ശുശ്രുഷകനായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന കർതൃസന്നിധിയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ട പാസ്റ്റർ കെ ഇ നൈനാന്റെ ഭാര്യയായിരുന്നു മറിയാമ്മ നൈനാൻ.
മക്കൾ: ജിൻസി (യു എസ് എ)
വിൻസി (കിടങ്ങന്നൂർ)
ക്രിസ്‌റ്റി (ഓസ്ട്രേലിയ)

-ADVERTISEMENT-

You might also like