ഐ.സി.പി.എഫ് കൊല്ലം ഡിസ്ട്രിക്ട് വെർച്വൽ ക്യാമ്പ് മെയ് 26 മുതൽ

കൊല്ലം: ഐ.സി.പി.എഫ് കൊല്ലം ഡിസ്ട്രിക്ട് നേതൃത്വം നൽകുന്ന വെർച്വൽ ക്യാമ്പ് മെയ് 26 മുതൽ 29 വരെ രാവിലെ 8.30 മുതൽ 10 വരെയും വൈകിട്ട് 5 മുതൽ 7 വരെയും നടക്കും. വെർച്വൽ ക്യാമ്പ് ക്യാമ്പിന്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ ആരംഭിച്ചു.

-ADVERTISEMENT-

-Advertisement-

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.