പി.വൈ.പി.എ കേരള സ്റ്റേറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അടിയന്തര ധനസഹായം വിതരണം ചെയ്തു

കുമ്പനാട്: പി വൈ പി എ കേരള സ്റ്റേറ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ വാരം ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ സാമ്പത്തിക സഹായ വിതരണം ചെയ്തു.
ചികിത്സ, വിദ്യാഭ്യാസം, വിവാഹം എന്നീ തലങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അടിയന്തര ആവശ്യം എന്ന നിലയിലാണ് സഹായം നൽകിയത്.
ഏലിം പെന്തക്കോസ്തൽ ചർച്ച് റിയാദ് സഭാ ശുശ്രൂഷകനായ പാസ്റ്റർ ബിജു മത്തായി & സിസ്റ്റർ ബീനാ എബ്രഹാം, സഭയും കൂടെ ചേർന്നാണ് ഈ പദ്ധതി സ്പോൺസർ ചെയ്തത്.
സംസ്ഥാന പി വൈ പി എ കോവിഡ് കാലത്ത് തുടർന്ന് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അഭിനന്ദനങ്ങൾ

-ADVERTISEMENT-

-ADVERTISEMENT-

You might also like