ഐ.സി.പി.എഫ്, കൊല്ലം: റിഫ്ലെക്ട & റിവൈവ് ജനുവരി 26 ഇന്ന്

കൊല്ലം: ഐ.സി.പി.എഫ് ഡിസ്ട്രിക്ടിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ റിഫ്ലെക്ട & റിവൈവ് ജനുവരി 26 ഇന്ന് വൈകിട്ട് 6 ന് നടക്കും. ജെയ്സൺ ഏബ്രഹാം (പൂനെ)പ്രസംഗിക്കും.
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്: 8668737510, 8376957621.

-ADVERTISEMENT-

You might also like