ബിഹാറിൽ അടുത്തകാലത്തുണ്ടായതിൽ വലിയ വെള്ളപ്പൊക്കം; ദൈവ ജനത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥന അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു

പാസ്റ്റർ പ്രമോദ് കെ സെബാസ്റ്റ്യൻ

പട്ന : ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനമായ ബീഹാറിൽ സമീപകാലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിനിടയിലാണ്. റെയിൽവേ-റോഡ് ഗതാഗതസംവിധാനങ്ങൾ, ആരോഗ്യ സേവനങ്ങൾ, സ്കൂളുകൾ, വൈദ്യുതി വിതരണം എന്നിവ തടസ്സപ്പെട്ടു. കൂടാതെ, കുടിവെള്ളത്തിന്റെ കടുത്ത ക്ഷാമവുമുണ്ട്. വെള്ളപ്പൊക്കം നിരവധി വീടുകൾ നശിപ്പിച്ചു, ആളുകൾക്ക് വസ്ത്രങ്ങൾ, പാത്രങ്ങൾ, ഫർണിച്ചറുകൾ, മറ്റ് വീട്ടുപകരണങ്ങൾ എന്നിവ നഷ്ടപ്പെട്ടു. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ പാഠപുസ്തകങ്ങളും പഠന സാമഗ്രികളും നഷ്ടപ്പെട്ടു. ദരിദ്രരായ ആളുകളെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുന്നത്. നിരവധി വിശ്വാസികളും പാസ്റ്റർമാരും മഴയുടെ അതിതീവ്രതയാൽ വളരെ കഷ്ടതകൾ അനുഭവിക്കുന്നു. സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ അഴിമതി നിറഞ്ഞതും ആവശ്യത്തോട് പ്രതികരിക്കുന്നതുമില്ല. ഈ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ആത്മാർത്ഥമായ പ്രാർത്ഥനകളും പിന്തുണയും ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. സഹായം ആവശ്യമുള്ള പാവപ്പെട്ട വിശ്വാസികളെയും പാസ്റ്റർമാരെയും പ്രത്യേകിച്ച് ഓർക്കുകയും സഹായിക്കുകയും ചെയ്യുക.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് പാസ്റ്റർ പ്രമോദ് കെ സെബാസ്റ്റ്യൻ : 8848884604

-ADVERTISEMENT-

-Advertisement-

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.