ലേഖനം:ഉയർപ്പിൻ ശക്തി ആർജ്ജിച്ചു സ്ഥിരതയോടെ ഓട്ടം തികക്കുക | പാസ്റ്റർ ഷാജി ആലുവിള

ക്രൂശീകരണത്തോടെ എല്ലാം അവസാനിച്ചുയെന്ന്‌ ചിന്തിച്ചു ഭയചകിതരായി ഓടിഒളിച്ച ശിഷ്യന്മാർക്ക്,തന്നെ സ്വയം യഥാർഥമായി വെളിപ്പെടുത്തി ധെെര്യപ്പെടുത്തുന്ന യേശുവിനെ ആണ് ഉയിർപ്പിന് ശേഷം സുവിശേഷങ്ങളിൽ കാണുന്നത്. മൃതന്മാർ ജീവിക്കുകയും, ശവങ്ങൾ ഏഴുന്നേൽക്കയും, പൊടിയിൽ കിടക്കുന്നവർ ഉണർന്നു ഘോഷിക്കയും ചെയ്യുന്ന അനുഭവം ആണ് (യെശ :26:19) യേശുവിന്റെ പുനഃരുദ്ധാന ശക്തിയായി പുതിയ നിയമത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ജീവച്ഛവങ്ങളായിരുന്ന ശിഷ്യന്മാർക്ക് പുതുജീവനും, ചൈതന്യവും, ഊർജ്ജവും നൽകുവാൻ യേശു അവരുടെ ഇടയിൽ പലരീതിയിൽ പ്രത്യക്ഷ പെടുന്നുണ്ട്.
ശിഷ്യനായ തോമസ്, മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞുകേട്ടത് അതേപടി വിശ്വസിച്ചു ചരതിച്ചു വെക്കുവാൻ ഒരുക്കം ആയിരുന്നില്ല. തന്റെ വിശ്വാസത്തിന് ശക്തി ആർജ്ജിക്കുവാൻ ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റ ക്രിസ്തുവിനെ മറ്റു ശിഷ്യന്മാർ കണ്ടതുപോലെ നേരിട്ടു ദർശ്ശിക്കുന്നത് ആവശ്യം എന്ന്‌ തോമസ് കരുതി. അതിനാൽ മറ്റു ശിഷ്യന്മാർ ക്രിസ്തുവിന്റെ ദർശ്ശനത്തെകുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവന്റെ കൈകളിൽ ആണി പഴുത് കാണുകയും, അണിപഴുതുകളിൽ വിരൽ ഇടുകയും, അവന്റെ വിലാപ്പുറത്തു കൈ ഇടുകയും ചെയ്തിട്ടല്ലാതെ വിശ്വസിക്കുകയില്ല എന്നും തോമസ് പറയുന്നു. അത് എൻ്റെ കർത്താവും, എൻ്റെ ദൈവവുമേ എന്ന വിശ്വാസപ്രഖ്യാപനത്തിന് വഴി തെളിയിച്ചു. ഉയർപ്പിൻ ശക്തി തോമസിന്റെ ജീവിതനുഭവമാക്കി എന്ന് പിൽക്കാല ചരിത്രം തെളിയിക്കുന്നു.
ഉയർപ്പിൻ ശക്തി അനുഭവിച്ച ശിഷ്യന്മാർ അതു അനുഭവിച്ചറിയാൻ മറ്റുള്ളവരെ ക്ഷണിക്കുന്ന പ്രവർത്തന ശൈലി സ്വീകരിച്ചു എന്ന വസ്തുതയാണ് ആദിമ സഭാചരിത്രം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഉദ്ദിതനായ ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന ശക്തി എത്ര അധികം. അധാർമികതയുടെ മധൃത്തിൽ ധാർമികതയുടെ ശക്തി, സ്നേഹമില്ലാത്തിടത്തു സ്നേഹത്തിന്റെ മൂല്യത, അസത്യത്തിനും, അനീതിക്കും മുൻതൂക്കം നൽകുന്ന സാമൂഹിക ചുറ്റുപാടുകളിൽ സത്യത്തിന്റെയും നീതിയുടെയും ശക്തി, അശണരും, ആലംബ ഹീനരുമായവർ അവഗണിക്കപ്പെടുന്നിടത്തു അവരെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിനുള്ള ശക്തി, യുദ്ധത്തിനും, കലഹത്തിനും മുറവിളി കൂട്ടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, സമാധാന ദൂതുവാഹകരാകുന്നതിന്റെ ശക്തി എണ്ണി കൂടാതവണ്ണം അവ അധികമാണ്. ഈ ശക്തി പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് പകരം അവിശ്വസനീയമായ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു മറ്റുള്ളവരെ വൃഥാ വിധിക്കുവാനാണ് ഭാവം എങ്കിൽ അപകടം പതി ഇരിക്കുന്നു എന്ന്‌ നാം നന്നായി ഓർക്കണം. ദൈവസ്നേഹവും, അനുകമ്പയും ഉള്ളവർ അഥവാ ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വഭാവം ആർജ്ജിച്ചവർ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ചുള്ള ക്രിയാത്മകമല്ലാത്ത വിധി ഏഴുത്തോ, മുൻവിധിയോ നടത്താറില്ല. എന്നിരുന്നാലും സംശയിച്ചുകൊണ്ട് വിധി എഴുത്തിലെത്തിക്കുന്ന നിജമാനങ്ങളിൽ നിന്നു നമുക്ക് എളുപ്പം രക്ഷപെടുവാൻ സാധ്യവുമല്ല. അനാവശ്യ വിധി എഴുത്തു അനേകരുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ നശിപ്പിക്കുകയും, ഭാവി തകർക്കുകയും ചെയ്യും.
സ്ഥാനമാനങ്ങളുടെ ത്വര മൂത്തു ഔദ്യേയോഗിക സ്ഥാനത്തു നിന്നു മറ്റുള്ളവരെ ദയനീയമാംവിധം സ്ഥാനഭ്രഷ്ടരാക്കി ആ സ്ഥാനത്തു കയറിപ്പറ്റി, തന്റെ ഇംഗിതത്തിനൊത്തു തങ്ങൾക്കുള്ളവരെ അവിടെ ആരോഹണം ചെയ്യിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രാഷ്ട്രീയക്കാരെപോലെ ആത്മീയരുടെ ഇടയിലും ആയി തുടങ്ങിയത് ആത്മീയതയുടെ പ്രഭക്ക് മങ്ങൽ ഏല്പിക്കുന്നില്ലേ. ആത്മീയത നടിച്ചു ജനങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തികളിൽ ലൂസിഫറിന്റെ ആത്മാവാണോ വസിക്കുന്നത് എന്നു നാം സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഉയർപ്പിൻ ശക്തി ആർജ്ജിച്ചവർ സുവിശേഷത്തിന്റെയും, ദൈവരാജ്യത്തിന്റെയും വ്യാപ്തിക്കും, വിസ്തൃതിക്കും വേണ്ടി അടരാടുകയും ലാഭേച്ഛ കൂടാതെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും. അവർ സ്വയം പെരുപ്പിച്ചു കാണിക്കില്ല. അവർ വിശുദ്ധിക്കും വേർപാടിനും മുൻതൂക്കം കൊടുക്കുന്നവർ ആയിരിക്കും. സമാധാന കാംഷികളും, സ്വവർഗ്ഗസ്നേഹികളും, സാമൂഹികപ്രതിബദ്ധതയിൽ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കടപ്പാടുള്ളവരും ആയിരിക്കും.
വെള്ളത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു പൊങ്ങു തടി വെള്ളം ഉയരുന്നതാനുസരിച്ചു ഉയരുന്നു, വെള്ളം താഴുമ്പോൾ താഴുന്നു. മാത്രമല്ല വെള്ളത്തിന് അതിനെ ഏത് നിലയിലും ആക്കിതീർക്കുവാനും സാധിക്കുന്നു. വെള്ളത്തിൽ ഉള്ള ഒരു പാറയെ ശ്രദ്ധിക്കുക വെള്ളം ഉയർന്നാലും താണലും ഒഴുകിയാലും പാറയെ വെത്യാസ പെടുത്തുവാൻ സാധ്യമല്ല. അത് സ്ഥിരമായി തന്നെ അവിടെ നിൽക്കുന്നു. ദൈവ മക്കളുടെ നിലപാട് എന്തായിരിക്കണം ??.”ഉയർപിൻ ശക്തി ആർജിച്ച നാം” കുലുങ്ങാതെ എന്നേക്കും നിൽക്കുന്ന സീയോൻ പർവ്വതം പോലെ ആകട്ടെ.
സാഹചര്യങ്ങളുടെ ഓളങ്ങളിൽ ആടി യുലഞ്ഞു രൂപവും ഭാവവും മാറി കാഴ്ചപ്പാടുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടുപോകാതിരിക്കുവാൻ കരുതൽ ഉള്ളവരായിരിക്കാം. ഉയർപ്പിൻ ശക്തിയുടെ സർവ്വ സ്വഭാവങ്ങളും ആർജ്ജിച്ചു പദവികളും ലക്ഷ്യവും നിർവ്വഹിക്കാൻ ഇടയായി തീരട്ടെ… സ്നാനത്തിന്റെയും, അന്യഭാഷയുടെയും മറവിൽ ആരും പൂർണ്ണരായി തീരുന്നില്ല. കർത്താവിന്റെ കൽപ്പന അനുസരിക്കുന്നതിനൊപ്പം നാം നല്ല മനുഷ്യ സ്നേഹികൾ ആകണം. ദൈവീക പ്രമാണങ്ങളും, യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഉപദേശങ്ങളും അനുസരിക്കുന്നു എങ്കിലേ സുവിശേഷത്തിന്റെ സാക്ഷികൾ എന്ന് സമൂഹം നമ്മെ കുറിച്ച് സാക്ഷിക്കയുള്ളൂ…..നമുക്ക് ഒരു ഉയർത്തെഴുനേല്പിനുള്ള ശ്രമം നടത്താം, എഴുന്നേൽക്കാം….പ്രമാണങ്ങൾ അനുസരിച്ച് മുന്നിലുള്ള ഓട്ടം സ്ഥിരതയോടെ ഓടി തികക്കാം…ഉയർപ്പിൻ ശക്തി നമ്മെ അതിനായി ഒരുക്കട്ടെ……ജീവിതത്തിലെ ഓരോ ദുഃഖവെള്ളിയും, പുതുക്കത്തിന്റെ ഉയർപ്പിൻ ശക്തി പകരുന്ന സമാധാനത്തിന്റെ പുനരുദ്ധാന ശക്തി ആയി ഏവർക്കും തീരട്ടെ.

-ADVERTISEMENT-

-Advertisement-

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.