വ്യാജ വാർത്ത പ്രചരിക്കുന്നു!!!

ബാംഗ്ലൂർ: ചിലദിവസങ്ങൾ ആയി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൂടി ബൈബിൾ സൊസൈറ്റിക്ക് ഗവർമെന്റ് കൊടുത്ത ഓർഡർ ആയി ഹോളി ബൈബിളിൻറെ “ഹോളി” ഇനി മുതൽ ഉപയോഗിക്കരുത് എന്ന വിധത്തിൽ പരക്കുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽ പെടുകയുണ്ടായി. തൻ നിമിത്തം ക്രൈസ്തവ എഴുത്തുപുര ഡൽഹി ചാപ്റ്റർ ഭാരവാഹികൾ ബൈബിൾ സൊസൈറ്റി ഓഫ്‌ ഇന്ത്യയിൽ ബന്ധപ്പെടുവാൻ ഇടയായി. ഇങ്ങനെ ഒരു ഓർഡർ ബൈബിൾ സൊസൈറ്റി ഭാരവാഹികൾക്ക് ഇന്നു വരെയും ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കാരണത്താൽ, ഇങ്ങനെ ഉള്ള അസത്യമായ വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്നും ദൈവമക്കളും സഭകളും ദയവായി പിന്മാറി നിൽക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.

-ADVERTISEMENT-

-Advertisement-

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.