Browsing Tag

Darvin M Wilson

എഡിറ്റോറിയൽ: മത്സരം മുറുകുമ്പോൾ… | ഇവാ. ഡാർവിൻ എം. വിൽസൻ

1 തിമൊഥെയൊസ് 1: 18 മകനേ, തിമൊഥെയൊസേ, നിന്നെക്കുറിച്ചു മുമ്പുണ്ടായ പ്രവചനങ്ങൾക്കു ഒത്തവണ്ണം ഞാൻ ഈ ആജ്ഞ നിനക്കു ഏല്പിക്കുന്നു; നീ വിശ്വാസവും നല്ല മനസ്സാക്ഷിയും ഉള്ളവനായി അവയെ അനുസരിച്ചു നല്ല യുദ്ധസേവ ചെയ്ക. 19 ചിലർ നല്ല മനസ്സാക്ഷി…

POEM: Abba Father | Pr .Darvin M Wilson

I’m a father, I have a father, But of the either, The best, oh neither. Can’t compare to your love, That’s all what we owe. You thought of me, Even when I was not me. You loved the world, And gave your Son When I love the world.…

POEM: You denied what I deserve | Pr. Darvin M Wilson

Such full of mercy The way you love it’s full You denied what I deserve And took it all Denied hell for me Placed me in heaven You took the cross I deserve The harlots are queens now Blinds see the bliss of your eyes Perverts…

ലേഖനം:സണ്ടേസ്‌കൂളും, അദ്ധ്യാപകരും, സഭയുടെ ഭാവിയും | ഡാർവിൻ എം വിത്സൻ

ഭൂമിയിലുള്ള സഭയുടെ ഭാവിയാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ. നാം പ്രേഷിതപ്രവർത്തകരെ ആശംസിക്കുന്നത് പോലെ, കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വചനം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന സണ്ടേസ്കൂൾ അധ്യാപകരെ പരിഗണിക്കാറില്ല. അർഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും,  അവരിൽ മിക്കപേരും അത് ആഗ്രഹിക്കുകപോലും…