പാസ്റ്റർ ഡി തോമസ് അക്കരെനാട്ടിൽ

ഇളമ്പൽ: അസംബ്ലിസ് ഓഫ് ഗോഡ് മലയാളം ഡിസ്ട്രിക്ട് സീനിയർ ശുശ്രൂഷകനും, ഇളമ്പൽ അസംബ്ലിസ് ഓഫ് ഗോഡ് സഭയിലെ അംഗവുമായ കർത്തൃദാസൻ പാസ്റ്റർ ഡി തോമസ് ഒക്ടോബർ 24 ചൊവ്വാഴ്ച്ച കർത്തൃസന്നിധിയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു. സംസ്ക്കാരം പിന്നീട്. ദു:ഖത്തിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും കുടുബാംഗങ്ങളെയും പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർത്താലും..

-ADVERTISEMENT-

-Advertisement-

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.