ഇന്ത്യ പൂർണ്ണ സുവിശേഷ ദൈവസഭ കുമളി സെന്റർ കൺവൻഷൻ ഏപ്രിൽ 13 മുതൽ

പാസ്റ്റർ ഷിബു. കെ. തോമസ്
(പബ്ലിസിറ്റി കൺവീനർ )

കുമളി: ഇന്ത്യ പൂർണ്ണ സുവിശേഷ ദൈവസഭ- കുമളി സെന്റർ കൺവൻഷൻ ഏപ്രിൽ 13, 14, 15, 16 ദിവസങ്ങളിൽ; വൈകിട്ട് 6 മണി മുതൽ,അണക്കര ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് സഭാ ഗ്രൗണ്ടിൽ നടക്കും. കുമളി സെന്റർ പാസ്റ്റർ എൻ. ആർ. സെനു ഉത്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന പ്രസ്തുത യോഗത്തിൽ കേരളാ സ്റ്റേറ്റ് ഓവർസിയർ റവ. സി. സി. തോമസ്, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റിവ് അസിസ്റ്റന്റ് പാസ്റ്റർ വൈ. റെജി, പാസ്റ്റർ എൻ.ആർ. സെനു, പാസ്റ്റർ തോമസ് ഫിലിപ്പ്(വെൺമണി), പാസ്റ്റർ പി. സി. ചെറിയാൻ (റാന്നി), പാസ്റ്റർ ജെൻസൻ ജോയ്(അടൂർ) എന്നിവർ ദൈവ വചനത്തിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുന്നു. ജോയൽ പടവത്തും കുമളി സെന്റർ ക്വയറും ഗാനശുശ്രൂഷകൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകും .

-ADVERTISEMENT-

-ADVERTISEMENT-

You might also like