ലെവിസ് തോമസ് അക്കരെനാട്ടിൽ

കൊച്ചി : ഇവാൻജെലിസ്റ്റ് ജോൺ പി തോമസിന്റെ മകൻ ലെവിസ് തോമസ് ഫെബ്രുവരി 8 ബുധനാഴ്ച്ച കർത്തൃസന്നിധിയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു. ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസും എ യും മഞ്ഞപ്പിത്തവും ബാധിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഇരു വൃക്കകളുടെയും കരളിന്റെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടസ്സപ്പെട്ട് അതീവ ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ എറണാകുളം ആസ്റ്റർ മെഡിസിറ്റി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. രോഗം മൂർച്ചിച്ചതിനെതുടർന്നു ഇന്നലെ നിത്യതയിൽ ചേർക്കപെടുകയിയിരുന്നു.

ദുഃഖത്തിൽ ആയിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർത്താലും.

-ADVERTISEMENT-

-ADVERTISEMENT-

You might also like