സി ബി പി സി, യു കെ: ‘ആൻസർ ടു യുവർ ബൈബിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്’ ജൂലൈ 9 ന്

KE News Desk l Bedford, UK

കേംബ്രിഡ്ജ് / (യു കെ): കേംബ്രിഡ്ജ് ബേഥേൽ പെന്തെക്കോസ്തൽ ചർച്ചിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ‘ആൻസർ ടു യുവർ ബൈബിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്’ ജൂലൈ 9 ശനിയാഴ്ച 10.30 ന് (ബി എസ് റ്റി) സെന്റ് നീയോട്ട്സ് യെല്ലിങ് ഹൈ സ്ട്രീട്സിലെ (PE19 6SB) സഭാ ഹാളിൽ നടക്കും. ഡോ ബാബു ജോൺ വേട്ടമല നേതൃത്വം നൽകും.

-ADVERTISEMENT-

-ADVERTISEMENT-

You might also like