കവിത: ജീവിതസാരാഫത്തിന്‍ വേദനയില്‍ | സജോ കൊച്ചുപറമ്പില്‍


കെ
രീത്തു തോടിന്റെ തീരങ്ങളില്‍ ഭക്ഷണമില്ലാതലഞ്ഞ നേരം
കാക്കയാല്‍ ആഹാരം ഏകിയോനെ
യാഹെ… ഇമ്മാനുവേലെ..

ഹല്ലേലുയ്യാ ദേവാ ഹല്ലേലുയ്യാ
ഹല്ലേലുയ്യാ സ്തോത്രം ഹല്ലേലുയ്യാ

ജീവിതസാരാഫത്തിന്‍ വേദനയില്‍ പ്രാണന്റെ ആശ്രയം അറ്റനാളില്‍
പ്രാണനെ തന്നെന്നില്‍ ജീവിച്ചോനെ
കാല്‍വറി നായകനെ

ഇസബേലിന്‍ തന്ത്രങ്ങള്‍ ക്രൂരതകള്‍
ഭീതിയാല്‍ ദേശങ്ങള്‍ കണ്ടനാളില്‍
നാവിനെ അഗ്നിയാല്‍ നിറച്ചോനെ രാജാധിരാജനെ

കര്‍മ്മേലിന്‍ ശോധന ജീവിതത്തെ ഏകനായ് മാറ്റിയപ്പോള്‍
സ്വര്‍ഗ്ഗീയതീയാലെ ദേശത്തെല്ലാം
മഹത്വമാക്കിയ പരിശുദ്ധനെ

-Advertisement-

You might also like
Comments
Loading...