വിവാഹ, മരണാനന്തര ചടങ്ങുകൾക്ക് 200 പേര് വരെയാകാം

തിരുവനന്തപുരം: വിവാഹ, മരണാനന്തര ചടങ്ങുകൾ, സാമൂഹിക, രാഷ്ട്രീയ, സാംസ്‌കാരിക, സാമുദായിക പരിപാടികൾ എന്നിവയ്ക്ക് അടച്ചിട്ട മുറികളിൽ 100 പേരെയും തുറസ്സായ സ്ഥലത്ത് 200 പേരെയും കേരളത്തിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കാം.

-ADVERTISEMENT-

-Advertisement-

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.