ഏ. ജി മഹാരാഷ്ട്ര അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്രണ്ട് പാസ്റ്റർ ഫിലിപ്പ് ജോണിന്റെ സഹധർമ്മിണി ലിജി ഫിലിപ്പ് അക്കരെ നാട്ടിൽ

മുംബൈ : അസംബ്ലീസ് ഓഫ് ഗോഡ് (വെസ്റ്റേൺ ഡിസ്ട്രിക്ട് കൗൺസിൽ )മഹാരാഷ്ട്ര  അസിസ്റ്റന്റ് സൂപ്രണ്ട് പാസ്റ്റർ ഫിലിപ്പ് ജോണിന്റെ സഹധർമ്മിണി ലിജി ഫിലിപ്പ്  നിത്യതയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു. സംസ്കാരം പിന്നീട്.
മക്കൾ :ജോയൽ, ജെമി,ജെറുഷ

-ADVERTISEMENT-

-Advertisement-

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.