ഐ പി സി സീനിയർ ശുശ്രൂഷകൻ പാസ്റ്റർ ടി കെ ജോർജ്(84) അക്കരെ നാട്ടിൽ

Kraisthava Ezhuthupura News

കുമ്പനാട്: ഇന്ത്യ പെന്തകൊസ്തു ദൈവസഭ കുമ്പനാട് സെന്റർ മുൻ സെക്രട്ടറിയും സീനിയർ സഭ ശുശ്രൂഷകനുമായിരുന്ന പാസ്റ്റർ ടി കെ ജോർജ്(84) നിത്യതയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു.സംസ്കാരം പിന്നീട്.

-ADVERTISEMENT-

-ADVERTISEMENT-

You might also like