തിമഥി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്ന “ഗ്ലോറിയ ഡിയോ” ക്രിസ്തുമസ് ദിന സ്‌പെഷ്യൽ പ്രോഗ്രാം നാളെ രാത്രി 8 മണിക്ക്

തിരുവല്ല: ഡിസംബർ 25 ന് തിമഥി ഇൻസ്റ്റിട്യൂട്ടിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടക്കുന്ന ‘ഗ്ലോറിയ ഡിയോ’ സ്‌പെഷ്യൽ പ്രോഗ്രാം ക്രിസ്തുമസ് ദിനത്തിൽ രാത്രി 8 മണിക്ക് വിവിധ ക്രിസ്തീയ ഓണ്ലൈൻ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ടെലികാസ്റ്റ് ചെയുന്നു.

post watermark60x60

കരോൾ ഗാനങ്ങൾ, ക്രിസ്തുമസ് ക്വയർ, കൊറിയോഗ്രാഫി, ക്രിസ്തീയ കഥാ പ്രസംഗം, സ്കിറ്റ്, മാജിക്ക്, പപ്റ്റ് ഷോ , ക്രിസ്തുമസ് സന്ദേശം തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി പ്രോഗ്രാമുകൾ
സഭകൾ, യുവജന സംഘടനകൾ, സണ്ടേസ്കൂളുകൾ, ഐക്യ സഭാ സംഘടനകൾ, മിഷൻ പ്രവർത്തകർ, ഫെയ്സ്ബുക്ക് കൂട്ടായ്മകൾ, ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങൾ, ഇതര ക്രിസ്തീയ കൂട്ടായ്മകൾ എന്നിവർ ചേർന്ന് ഈ പ്രോഗ്രാം അവതരിപ്പിക്കുന്നതാണെന്നു സംഘാടകർ അറിയിച്ചു.

-ADVERTISEMENT-

You might also like