എഫ്‌.സി.ആർ.എ വിഷയം; ഐ.പി.സിക്കുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം: പാസ്റ്റ്‌ർ കെ.സി. ജോൺ (വീഡിയോ)

കുമ്പനാട്: ഐ.പി.സിയുടെ എഫ്‌.സി.ആർ.എ അക്കൗണ്ട് മരവിപ്പിച്ച വിഷയത്തിൽ  സഭയ്ക്കുവേണ്ടി പ്രാര്ഥിക്കണമെന്ന് പാസ്റ്റ്‌ർ കെ.സി. ജോൺ തന്റെ വിശദീകരണ വീഡിയോയിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. വീഡിയോയുടെ പൂർണ്ണ രൂപം ചുവടെ

-ADVERTISEMENT-

-ADVERTISEMENT-

You might also like