പാസ്റ്റർ ഷാജി തോമസ് കർതൃസന്നിധിയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു

ഇടപ്പാവൂർ ശാരോൻ ഫെലോഷിപ്പ് ചർച്ച് പാസ്റ്റർ ഷാജി തോമസ് ഇന്ന് വൈകീട്ട് കർതൃസന്നിധിയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു. ദുഃഖാർത്തരായ കുടുംബാംഗങ്ങളെ ഓർത്ത് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കണമേ.

-ADVERTISEMENT-

-Advertisement-

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.