കവിത: ദിവ്യ സ്നേഹം | ബെന്നി ജി മണലി

ഓടി തളര്‍ന്നൊരു  നേരത്തിലെന്നെ
മാറില്‍ ചേര്‍ക്കുന്ന യേശു
അമ്മയെപോലെന്നെ മാറില്‍ ചേര്‍ക്കുന്ന
യേശുവാനെന്നുടെ തോഴന്‍

post watermark60x60

കണ്ണീരു  വറ്റി ഞാന്‍  ഏറെ  കരഞ്ഞപ്പോള്‍
ആശ്വാസമേകിയ യേശു
താതനെ പോലെന്നെ  പാണിയാല്‍ ചേര്കുന്ന
സ്വര്‍ഗീയ താതന്‍  എന്നേശു

കല്ലിലും മുള്ളിലും  തട്ടി എന്‍ പാദം
തുള്ളിയായ് രക്തം  ഇറ്റിറ്റ് വീഴുമ്പോള്‍
ഏറെ മുന്നോറ്റൊടാന്‍ കഴിയാത്ത  നേരത്ത്
തോളില്‍ എന്നെറ്റുന്ന നാഥന്‍

Download Our Android App | iOS App

ചാരത്ത് ഉള്ളവര്‍  തള്ളി കളഞ്ഞപ്പോള്‍
സ്വന്തത്തില്‍ ഉള്ളവര്‍ ഏറെ പഴിച്ചപ്പോള്‍
ചങ്ക് പിളരുന്ന  വേദനയിലെന്നെ
ചാരെ അണച്ച എന്‍ യേശു

പാപി  നീ എന്നീ  കൂട്ടം വിളിക്കുമ്പോള്‍
കൂട്ടമായെന്നെ  കല്ലേരിയുംബോഴും
ചേര്‍ത്ത് എന്നെ ചാരെ അണച്ച് എന്‍
പാപത്തെ  നീക്കിയ  നാഥന്‍

ആ ദിവ്യ സ്നേഹം  അതുല്യ സ്നേഹം
പുതു ജീവന്‍ എന്നിലെക്കോഴുക്കുന്ന നാഥന്‍
അന്ധകാരത്തിന്റെ തടവറയില്‍ നിന്നും
നിത്യത നല്‍കുന്ന സ്നേഹം

-ADVERTISEMENT-

You might also like