എക്സൽ വീ. ബി. എസ്സ് മാസ്സ്റ്റേഴ്സ് പരിശീലനം നാളെ മുതൽ തിരുവല്ലയിൽ

തിരുവല്ല: കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഇടയിലെ പ്രമുഖ പ്രവർത്തനമായ എക്സൽ വി.ബി.എസ്സിന്റെ 2018 ലേ മാസ്സ്റ്റേഴ്സ് പരിശീലനം ഫെബ്രുവരി16നും 17നും തിരുവല്ലയിൽ ശാന്തിനിലയം ക്യാമ്പസ്സിൽ നടക്കും.

-ADVERTISEMENT-

-Advertisement-

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.