“മനസ്സിൻ മോദം മാറിടും നേരം” | അജി പുത്തൂർ | ജോൺസൻ വെടികാട്ടിൽ

എവേക്ക് എന്ന ആൽബത്തിന് വേണ്ടി ജോൺസൻ വെടികാട്ടിൽ വരികൾ എഴുതി, ബാബു ഇമ്മാനുവേൽ ഈണം പകർന്ന്, മനോജ് കുന്നിക്കോടിന്റെ പശ്ചാത്തല സംഗീതത്തിൽ അജി പുത്തൂർ ആലപിച്ച ക്ലാസിക്കൽ പശ്ചാത്തലമുള്ള “മനസ്സിൻ മോദം മാറിടും നേരം” എന്ന് തുടങ്ങുന്ന മനോഹരമായ ഗാനം രാഗം: ഗൗരി മനോഹര
താളം: ആദി താളം ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നു.

"മനസ്സിൻ മോദം മാറിടും നേരം" | അജി പുത്തൂർ | ജോൺസൻ വെടികാട്ടിൽ

എവേക്ക് എന്ന ആൽബത്തിന് വേണ്ടി ജോൺസൻ വെടികാട്ടിൽ വരികൾ എഴുതി, ബാബു ഇമ്മാനുവേൽ ഈണം പകർന്ന്, മനോജ് കുന്നിക്കോടിന്റെ പശ്ചാത്തല സംഗീതത്തിൽ അജി പുത്തൂർ ആലപിച്ച ക്ലാസിക്കൽ പശ്ചാത്തലമുള്ള "മനസ്സിൻ മോദം മാറിടും നേരം" എന്ന് തുടങ്ങുന്ന മനോഹരമായ ഗാനം രാഗം: ഗൗരി മനോഹരതാളം: ആദി താളം ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നു.ഈ ഗാനം ശ്രവിച്ചതിനു ശേഷം, ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കുവച്ചാലും…Visit us @ www.kraisthavaezhuthupura.comVisit us @ www.RAFARADIO.com | Broadcasting Music, Healing Souls | Live 24×7പഴയതും പുതിയതുമായ ക്രിസ്തീയ ഭക്തിഗാനം ലഭിക്കുവാൻ..ദയവായി ഈ പേജ് ലൈക് ചെയ്യുക..►►► © Liberate Symphony ✔ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ

Posted by Liberate Symphony on Tuesday, July 11, 2017

-Advertisement-

You might also like
Comments
Loading...