വരനെ ആവശ്യമുണ്ട് 

MIMS ആശുപത്രിയിൽ ജനറൽ നഴ്‌സായി ജോലി ചെയ്യുന്ന പെന്തക്കോസ്ത് യുവതി (34yrs/148CM) പുനർവിവാഹം, ബാധ്യതകൾ ഇല്ല, പെന്തകോസ്ത് യുവാക്കളുടെ രക്ഷിതാക്കളിൽ നിന്നും അനുയോജ്യമായ വിവാഹാലോചനകൾ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്: +91 98097 87038

-ADVERTISEMENT-

-Advertisement-

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.