അടിയന്തിര പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക്

Kraisthava ezhuthupura news desk

ഐ.പി.സി പാമ്പാക്കുട ചർച്ചിലെ ശിശ്രൂഷകൻ പാസ്റ്റർ റെജി ബേബി ക്യാൻസറിനാൽ ഭാരപ്പെട്ടു പരുമല ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഐ.സി.യു വിൽ അഡ്മിറ്റ്‌ ആയിരിക്കുന്നു. ക്യാൻസർ നാലാം സ്റ്റേജിൽ ആയതിനാൽ ശ്വാസം എടുക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നു. എല്ലാവരുടെയും പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥന, സഹകരണം ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

-Advertisement-

You might also like
Comments
Loading...