എഡിറ്റോറിയൽ: സാക്ഷര സമൂഹം എത്ര സുന്ദരം | ജെ പി വെണ്ണിക്കുളം

Kraisthava ezhuthupura news desk

സെപ്റ്റംബർ 8 എല്ലാ വർഷവും അന്തർദേശീയ സാക്ഷരതാ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നു. 1966 ഒക്ടോബർ 26 നാണ് ആദ്യമായി ഇതിന്റെ പ്രഖ്യാപനം യുനെസ്കോ നടത്തുന്നത്. 1967ൽ ആദ്യമായി സാക്ഷരതാ ദിനം ആചരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ വർഷത്തെ ചിന്താവിഷയം “Literacy for a human centred recovery: Narrowing the digital divide” എന്നതാണ്.

Download Our Android App | iOS App

എഴുതാനും വായിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കാനും സംസാരിക്കാനുമുള്ള കഴിവിനെയാണല്ലോ സാക്ഷരത എന്നു നമ്മൾ പറയുന്നത്. എന്നാൽ യുനെസ്കോയുടെ നിർവചനം അനുസരിച്ച് “അച്ചടിച്ചതോ എഴുതപ്പെട്ടതോ” ആയ ഭാഷ സന്ദർഭോചിതമായി മനസ്സിലാക്കാനും ബോദ്ധ്യമാകാനും സൃഷ്ടിക്കാനും വിനിമയം ചെയ്യാനും ഗണിക്കാനും ഉപയോഗിക്കാനുമുള്ള കഴിവിനെയാണ്‌ സാക്ഷരത എന്നു പറയുന്നത്. ഏതൊരു വ്യക്തിയുടെയും ലക്ഷ്യങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കാനും അറിവും ശേഷിയും വർദ്ധിപ്പിക്കാനും പൂർണ്ണമായി സമൂഹത്തിന്റെ ഭാഗഭാക്കാകുവാനും ഉതകുന്ന അവഗാഹം നേടുന്നതിനുള്ള നിരന്തര പഠനങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ്‌ സാക്ഷരത.
ലോകത്തിൽ 78 കോടിയോളം സാക്ഷരരല്ലാത്ത ആളുകൾ ഉണ്ടെന്നാണ്‌ യുനെസ്കോയുടെ കണക്കുകൾ പറയുന്നത്. ആധുനിക കാലത്ത് വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് ഉന്മൂലനം ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സാമൂഹിക പ്രശ്നമാണ് നിരക്ഷരത. സാക്ഷരത പഠനത്തിന്റെ ഒരു തുടർച്ചയാണ്. ഇത് വ്യക്തികളെ തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടാനും അറിവും സാദ്ധ്യതകളും വികസിപ്പിക്കാനും അതിലുപരി പൊതുസമൂഹത്തിലും ഇടപെടാനും സഹായിക്കുന്നു. ഈ കോവിഡ് കാലത്തു സാക്ഷരതയുടെ സാധ്യതകൾ മങ്ങിപ്പോയ പല കുരുന്നുകളുമുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും എല്ലായിടത്തും ഓണ്ലൈൻ പഠന സൗകര്യങ്ങളോ നെറ്റ് വർക്കോ ഇല്ല. ഓണ്ലൈൻ പഠനം വലിയ സാമ്പത്തിക ചിലവുകൾ കൂടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന മേഖലകളിൽ ഈ അസൗകര്യം നന്നേ പ്രകടമാണ്. സ്വന്തമായി ഒരു ഡിവൈസ് വാങ്ങാൻ കഴിവില്ലാത്ത എത്രയോ മാതാപിതാക്കൾ. എല്ലാവർക്കും സാക്ഷരത ലഭിക്കണം. അതിൽ സ്ത്രീ പുരുഷ വേർതിരിവുകൾ പാടില്ല. അസ്വസ്ഥതയിൽ നിന്നും പ്രത്യാശയിലേക്കുള്ള പാലമാണ് സാക്ഷരത എന്നാണ് കോഫി അന്നാൻ പറഞ്ഞത്. ലോകത്തെ മാറ്റിമറിക്കാൻ കഴിവുള്ള ശക്തമായ ആയുധമാണ് വിദ്യാഭ്യാസം എന്നു നെൽസൻ മണ്ടേല അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സാക്ഷര സമൂഹത്തെ വാർത്തെടുക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം നമുക്കുമുണ്ട്. കേരള സർക്കാരിന്റെ സാക്ഷരതാ മിഷൻ പോലെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള സാധ്യതകൾ ഇന്നും അന്യം നിന്നു പോയിട്ടില്ല എന്ന തിരിച്ചറിവോടുകൂടെ ആകട്ടെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ. ട്രാവന്‍കൂര്‍ കൊച്ചിന്‍ ലിറ്ററസി സയന്റിഫിക് & ചാരിറ്റബിള്‍ സൊസൈറ്റീസ് ആക്ട് 1956 അനുസരിച്ച് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത് കേരളസര്‍ക്കാരിന്റെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പിന്റെ കീഴില്‍ 1998 മുതല്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചുവരുന്ന ഒരു സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനമാണ് സംസ്ഥാന സാക്ഷരതാമിഷന്‍ അതോറിറ്റി. പഠിക്കുന്നതിന് പ്രായം ഒരു വിഷയമേയല്ല. അതുകൊണ്ടു എല്ലാവർക്കും വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ നമുക്കും പ്രയത്നിക്കാം.

post watermark60x60

ജെ. പി വെണ്ണിക്കുളം

-ADVERTISEMENT-

You might also like
Comments
Loading...