അടിയന്തിര പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക്

ബാം​ഗ്ലൂർ: കെ.യു.പി.എഫ് സെക്രട്ടറി പാസ്റ്റർ കെ.വി. ജോൺസൺ അടിയന്തിര ഓപ്പറേഷനു ശേഷം ബാം​ഗ്ലൂരിലെ പ്രമുഖ ആശുപത്രിയിൽ വെന്റിലേറ്ററിലായിരിക്കുന്നു. ദൈവ​ദാസന്റെ പരിപൂർണ്ണ സൗഖ്യത്തിനായി ദൈവമക്കൾ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു. ക്രൈസ്തവ എഴുത്തുപുര കർണ്ണാടക ചാപ്റ്റർ അപ്പർ റൂമിന്റെ സജ്ജീവ പ്രവർത്തക ജ്യോതി ജോൺസന്റെ ഭർത്താവാണ് പാസ്റ്റർ കെ.വി. ജോൺസൺ.

-ADVERTISEMENT-

-Advertisement-

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.