മെഗാ വി.ബി.എസ് ’21 മെയ് 30 മുതൽ ജൂൺ 1 വരെ

റാന്നി: കണ്ണംപള്ളി
ശാരോൻ ഫെല്ലോഷിപ്പ് ചർച്ചിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ “മെഗാ വിബിഎസ് ’21” എന്ന പേരിൽ വെർച്വൽ വിബിഎസ് സൂം പ്ലാറ്ഫോം വഴി നടത്തുന്നു. ട്രാൻസ്ഫോർമേഴ്‌സ് ആണ് വിബിഎസ് ക്ളാസ്സുകൾ നയിക്കുന്നത്. . മെയ് 30,31 ജൂൺ 1 വരെ വൈകിട്ട് 6 മുതൽ 7.30 വരെയാണ് വി ബി എസ് നടത്തപ്പെടുന്നത്. പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ താഴെ കാണുന്ന ലിങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ഫോം വഴി ഫ്രീ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.കുഞ്ഞുങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ടീച്ചേഴ്‌സ് ബന്ധപ്പെടേണ്ടതാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്: 9447366239,9497133656,9605312808 https://forms.gle/n4BhGYYcoFABgEaX9

-ADVERTISEMENT-

You might also like