ശാരോൻ ചർച്ചിന്റെ തിരുവല്ല ആസ്ഥാനം ദുരിതബാധിതർക്കായി തുറന്നു കൊടുത്തു

തിരുവല്ല: ശാരോൻ ചർച്ചിന്റെ തിരുവല്ല ആസ്ഥാനം വെള്ളപ്പൊകം മൂലം ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി തുറന്നു കൊടുത്തതായി സഭാ കൗൺസിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളെ ഓർത്ത് ആഗോള സഭാംഗങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നും അറിയിച്ചു.

-ADVERTISEMENT-

-Advertisement-

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.