ശാരോൻ ഫെലോഷിപ്പ് ചർച്ച് തിരൂവല്ല സെൻറർ കൺവൻഷൻ

തിരുവല്ല: ശരോൻ ഫെലോഷിപ്പ് ചർച്ച് തിരൂവല്ല സെൻറർ കൺവൻഷൻ ഫെബുവരി21മുതൽ 25 വരെ കൂറ്റപ്പുഴ ശാരോൻ ഗ്രൗണ്ടിൽ വെച്ച് നടക്കും. സെൻറർ പാസ്റർ എം എം ജോൺ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. പാസ്ററർമരായ ഫിന്നി ജേക്കബ്, അനിഷ് ഏലപ്പാറ ,സം റ്റി മുഖത്തല, കെ ജെ തോമസ് കൂമളി, പ്രിൻസ് തോമസ് റാന്നി , ബിജു ജോസഫ് തുടങ്ങിയവർ പ്രസംഗിക്കും. വനിത സമാജം, സി ഇ എം_സണ്ഡേസ്കൂൾ, പൊതു ആരാധന എന്നീവ നടക്കൂം .ശാരോൻ ക്വയർ ഗാനങ്ങള്‍ ആലപിക്കും.

-ADVERTISEMENT-

-ADVERTISEMENT-

You might also like