ഏ.ജി. കേരള മിഷൻ പുതിയ പ്രവർത്തനം മറയൂരിൽ

അടിമാലി: ഏ.ജി കേരള മിഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ആദിവാസി മേഖല ആയ മറയൂരിൽ ഇന്ന് പ്രാര്ഥിച്ചാരംഭിച്ചു. അടിമാലി
സെക്ഷൻ പ്രെസ്ബിറ്റർ പാസ്റ്റർ മനോജ് വര്ഗീസ് അധ്യ്ക്ഷത വഹിച്ചു. ഏ.ജി മലയാളം ഡിസ്ട്രിക്ട് എക്സികുട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അഗം റവ. എം.എ. ഫിലിപ്പ് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഉൽഘടനം നിർവ്വഹിച്ചു .
അടിമാലി   ശുശ്രുഷകൻമാർ ആശംസകൾ അറിയിച്ചു. പാസ്റ്റർ ലാൽ ജോസഫ് കുടുംബമായി ഇവിടെ ശുശ്രുഷിക്കുന്നു. പാസ്റ്റർ സജിമോൻ ബേബി യുടെ നേതൃത്തതിൽ
ഏ.ജി കേരള മിഷൻ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്
നേതൃത്വം വഹിക്കുന്നു.

-ADVERTISEMENT-

-Advertisement-

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.