പാസ്റ്റർ സാം പി. ലൂക്കോസ് സി.എ. വൈസ് പ്രസിഡൻറ്

പുനലൂർ: അസംബ്ലിസ് ഓഫ് ഗോഡ് സഭയുടെ പത്രിക സംഘടനയായ സി.എ. യുടെ അടുത്ത 2 വർഷത്തേക്കുള്ള പുതിയ ഭരണ സമിതിയെ സഭാ ആസ്ഥാനമായ പുനലൂരിൽ വച്ച് ഇന്ന് തിരഞ്ഞടുത്തു.

അനുഗ്രഹിത കർതൃദാസൻ പാസ്റ്റർ സാം പി. ലൂക്കോസ് ആണ് പുതിയ സംസ്ഥാന സി.എ. വൈസ് പ്രസിഡന്റ്. അഞ്ചൽ സി.എ. സെക്ഷൻ പ്രസിഡന്റായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നു. മികച്ച സംഘാടകനാണ് അദ്ദേഹം.

-ADVERTISEMENT-

-Advertisement-

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.