കെ ഓ സാമുവേൽ (പാപ്പച്ചായൻ) അക്കരെനാട്ടിൽ

KE USA News Desk

കെ ഓ സാമുവേൽ (പാപ്പച്ചായൻ) അക്കരെനാട്ടിൽ


ലേക്ക്ലാൻഡ്, യു എസ് എ : എബനേസർ ഐ. പി. സി ആദ്യകാല വിശ്വാസിയും പത്തനാപുരം കാവുമ്പാട്ട് കുടുംബാംഗവുമായ കെ ഓ സാമുവേൽ (പാപ്പച്ചായൻ) കർത്താവിൽ നിദ്ര പ്രാപിച്ചു.
ഭാര്യ: ഏലിയമ്മാമ്മ
സംസ്കാര ശുശ്രുഷ പിന്നീട്

-ADVERTISEMENT-

-Advertisement-

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.