പാസ്റ്റർ ഗേഹൻ അക്കരെ നാട്ടിൽ

ടോറന്റോ/ (കാനഡ) : ഗ്രേസ് ന്യൂ കോവിനന്റ് പെന്തെക്കോസ്തൽ ചർച്ച് (റ്റി.പി.എം) സഭാ ശുശ്രൂഷകൻ പാസ്റ്റർ ഗേഹൻ സിന്നതമ്പി ഇന്ന് സെപ്റ്റംബർ 12 ന് രാവിലെ നിത്യതയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു. സംസ്കാരം പിന്നീട് കാനഡയിൽ വെച്ച് നടക്കും.

-ADVERTISEMENT-

-Advertisement-

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.