അടിയന്തിര പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക്

ജയ്പൂർ: ഐ.പി.സി ഗിലെയാദ് ജയ്പൂർ സഭാംഗം സിസ്റ്റർ സൂസമ്മ ജോസഫ് കോവിഡ്-19 നെ തുടർന്ന് അതിഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ വെന്റിലേറ്ററിലായിരിക്കുന്നു. ദൈവജനത്തിന്റെ പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥന അപേക്ഷിക്കുന്നു.

-ADVERTISEMENT-

-ADVERTISEMENT-

You might also like