അടിയന്തിര പ്രാർത്ഥനക്ക്

ബഥേൽ എ.ജി ദോഹ സഭാംഗം ബിജു മാണി മാർച്ച് മുതൽ കോവിഡ് അനന്തരം ന്യൂമോണിയ  ബാധിച്ചു വെന്റിലേറ്ററിന്റെ സഹായത്തോടെ അതിതീവ്രപരിചരണത്തിൽ ആയിരിക്കുന്ന.

 

Download Our Android App | iOS App

ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ചു തന്റെ ആരോഗ്യസ്ഥി ക്രമാതീതമായി വഷളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന് നൽകാൻ കഴിയുന്ന പരമാവധി ചികിത്സകൾ നൽകിക്കഴിഞ്ഞു. മാനുഷിക കരങ്ങൾ നിസ്സഹായ അവസ്ഥയിൽ ആയിരിക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ ഒരു അത്ഭുതകരമായ ദൈവ പ്രവൃത്തി സംഭവിക്കേണ്ടതിനായി എല്ലാ ദൈവമക്കളുടെയും ആത്മാർത്ഥമായ പ്രാർത്ഥന ആവിശ്യമാണ്.

 

-ADVERTISEMENT-

You might also like
Comments
Loading...