അടിമാലിയിൽ വി.ബി.എസുകൾക്ക് പുതുചലനം സൃഷ്ടിച്ച് എക്സൽ വി. ബി. എസ്സ് ഡയറക്ടേയ്സ് പരീശീലനം

അടിമാലി: ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ വി. ബി. എസ്സ്. പ്രവർത്തനമായ എക്സൽ വി. ബി. എസ്സ്. 2018 ലെ ഡയറക്ടേയ്സ് പരീശീലനം അടിമാലിയിൽ ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് ഹാളിൽ അനുഗ്രഹീതമായി നടന്നു. പാസ്റ്റർ ജെയിംസൺ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഉത്ഘാടനം ചെയ്തു. സേഫ് സോൺ എന്ന ചിന്താവിഷയവുമായി എക്സൽ ടീം ഡെന്നി ജോൺ, ബെൻസൻ തോട്ടഭാഗം, ജോഷി ബാബു, ബ്ലസി ബെൻസൺ എന്നിവർ ക്ലാസ്സുകൾക്ക് നേതൃത്യം നൽകി. ആയിരകണക്കിന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വെക്കേഷനിൽ വി.ബി.എസ്സിൽ പങ്കെടുക്കും.

-ADVERTISEMENT-

-ADVERTISEMENT-

You might also like