യുവ സഹോദരന്റെ വികാരപരമായ വീഡിയോ വൈറലാകുന്നു

പെന്തക്കോസ്ത് സമൂഹത്തെ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ വികലമാക്കുന്ന പ്രവണതകൾക്കെതിരെ യുവ സഹോദരന്റെ വികാരപരമായ വീഡിയോ വൈറലാകുന്നു.. എല്ലാവരും തീർച്ചയായും കണ്ടിരിക്കേണ്ട പ്രതികരണം…

പെന്തക്കോസ്ത് സമൂഹത്തെ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ വികലമാക്കുന്ന പ്രവണതകൾക്കെതിരെ യുവ സഹോദരന്റെ വികാരപരമായ വീഡിയോ വൈറലാകുന്നു…. എല്ലാവരും തീർച്ചയായും കണ്ടിരിക്കേണ്ട പ്രതികരണം…

കാനഡയിൽ സ്ഥിര താമസമാക്കിയിരിക്കുന്ന സ്റ്റാൻലി തങ്കച്ചൻ എന്ന യുവാവാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രതികരണവുമായി വന്നത്.

 

-ADVERTISEMENT-

-ADVERTISEMENT-

You might also like