സഹോദരി സമാജം പ്രത്യേക മീറ്റിംഗ് നടന്നു

ഐപിസി UAE മേഖല സഹോദരി സമാജത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക മീറ്റിംഗ് ഷാർജ വർഷിപ് സെന്ററിൽ നടന്നു. പ്രസിഡന്റ് – സഹോദരി മേഴ്‌സി വിൽ‌സന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ കൂടിയ മീറ്റിംഗിൽ, സെക്രട്ടറി – സഹോദരി ബീന വർഗീസ് സ്വാഗത പ്രസംഗവും, ട്രഷറർ – സഹോദരി ബെൻസി റെജി നന്ദിയും പ്രകാശിപ്പിച്ചു.

post watermark60x60
സംഗീത ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് സഹോദരി പെർസിസ് ജോൺ നേതൃത്വം നൽകി

Download Our Android App | iOS App

പ്രസ്തുത കൂടിവരവിൽ സംഗീത ശുശ്രൂഷക്കു ശേഷം, ദൈവവചനത്തിൽ നിന്നും സംസാരിച്ച സഹോദരി പെർസിസ്, തന്റെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുകയും അത് ഏവർക്കും ആത്മീയ പ്രചോദനം ആകുന്നതിനും ഇടയായി.

-ADVERTISEMENT-

You might also like