സാറാമ്മ പാപ്പച്ചൻ (75) അക്കരെ നാട്ടിൽ

ഓടനാവട്ടം ശാരോൻ സഭാംഗവും പരേതനായ പാപ്പച്ചൻ ദാനിയേലിന്റെ സഹധർമ്മിണിയുമായ  സാറാമ്മ പാപ്പച്ചൻ (75) കർത്തൃസന്നിധിയിൽ ചേർക്കപ്പെട്ടു.

ശാരോൻ യൂ.കെ. & അയർലണ്ട് റീജിയൺ ശുശ്രൂഷകൻ പാസ്റ്റർ സാംകുട്ടി പാപ്പച്ചൻ പരേതയുടെ മകനും നോർത്ത് സെന്ട്രൽ റീജിയൺ ശുശ്രൂഷകൻ പാസ്റ്റർ ഏബ്രഹാം ദാനിയേൽ, മണക്കാലാ സഭാംഗം ജേക്കബ്ബ് ദാനിയേൽ എന്നിവർ ഭർത്തൃ സഹോദരന്മാരുമാണ്. സംസ്കാരം പിന്നീട്. ദുഃഖത്തിലായിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരേ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർത്താലും.

-ADVERTISEMENT-

-Advertisement-

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.