വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്‌

സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തകോസ്ത് യുവാവ്, 28/ 172, B.Com ( Finance & Taxation). ഇപ്പോൾ Ezer Consultancy Services, പെരുമ്പാവൂരിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നു. അനുയോജ്യരായ പെന്തക്കോസ്ത് യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.
(കോട്ടയം , തൃശൂർ , എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ഉള്ളവർക്ക് മുൻഗണന).
Mob: 9961191034
Email : abhilasheldho@gmail.com

-ADVERTISEMENT-

-Advertisement-

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.