വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്

ദോഹയിൽ HVAC എൻജിനീയറായി ജോലി ചെയ്യുന്ന പെന്തക്കോസ്ത് യുവാവ്, 28 വയസ്, ഉയരം 173 സെ.മി, മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിരുദം, പുനലൂർ ഇളമ്പൽ സ്വദേശി. അനുയോജ്യമായ ആലോചനകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു. ജിസിസിയിലോ പുറത്തോ ജോലി ചെയ്യുന്ന നേഴ്സ്മാർക്ക് മുൻഗണന. ഫോൺ +91 9744815740

-ADVERTISEMENT-

You might also like