വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്

സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ പെന്തകോസ്ത് യുവാവ്, 33 വയസ്സ് (25 /01/ 88 ), 5 ‘7 h, MBA (Coventry University London). ഇപ്പോൾ ദുബായ് അമേരിക്കൻ കമ്പനിയിൽ മാർക്കറ്റിംഗ് മാനേജർ ആയി ജോലി ചെയ്യുന്നു. അനുയോജ്യരായ പെന്തക്കോസ്ത് യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് ആലോചനകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു.

post watermark60x60

Mob: 9947117829 / WhatsApp: 6235736522

-ADVERTISEMENT-

-ADVERTISEMENT-

You might also like