വധുവിനെ ആവശ്യമുണ്ട്

പെന്തക്കോസ്ത് യുവാവ്, 28/170cm, ബി. കോം, അക്കൗണ്ടന്റ് ആയി ദുബായ്യിൽ ജോലി ചെയുന്നു. ആത്മീയരായ ജോലി ഉള്ള യുവതികളുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും വിവാഹ ആലോചനകൾ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു

post watermark60x60

+91-8086186212 / +91-9946505746

-ADVERTISEMENT-

-ADVERTISEMENT-

You might also like